Powiadomienia na telefon


#1

Powiadomienia na telefon

! WAŻNE ! W celu aktywacji powiadomień na telefon, przedstawione tutaj czynności muszą zostać wykonane z danego urządzenia. W przypadku chęci odbioru notyfikacji na wielu sprzętach elektronicznych, opisane tutaj kroki muszą zostać wykonane na każdym z nich. Metoda ta została przetestowana na urządzeniach z systemem operacyjnym Android. ! WAŻNE !

Instalacja aplikacji – sposób nr 1

Instalacja aplikacji – sposób nr 2

Aktywacja powiadomień na telefon