Archiwalne pytania egzaminacyjne z PES


#1

Archiwalne pytania z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

Archiwalne pytania egzaminacyjne z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy rezydentów są dostępne pod adresem:

https://www.lekarzerezydenci.pl


otworzenie #4

zamknięcie #5