Personel lekarski


Angiologia Kategoria poświęcona specjalizacji angiologia. Audiologia i foniatria Kategoria poświęcona specjalizacji audiologia i foniatria. Chirurgia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia dziecięca. Chirurgia klatki piersiowej Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia klatki piersiowej. Chirurgia naczyniowa Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia naczyniowa. Chirurgia onkologiczna Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia onkologiczna. Chirurgia plastyczna Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia plastyczna. Chirurgia stomatologiczna Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia stomatologiczna. Alergologia Kategoria poświęcona specjalizacji alergologia. Medycyna nuklearna Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna nuklearna. Medycyna ratunkowa Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna ratunkowa. Medycyna sądowa Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna sądowa. Balneologia i medycyna fizykalna Kategoria poświęcona specjalizacji balneologia i medycyna fizykalna. Chirurgia szczękowo-twarzowa Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia szczękowo-twarzowa. Dermatologia i wenerologia Kategoria poświęcona specjalizacji dermatologia i wenerologia. Kardiochirurgia Kategoria poświęcona specjalizacji kardiochirurgia. Kardiologia Kategoria poświęcona specjalizacji kardiologia. Medycyna morska i tropikalna Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna morska i tropikalna. Intensywna terapia Kategoria poświęcona specjalizacji intensywna terapia. Kardiologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji kardiologia dziecięca. Medycyna transportu Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna transportu. Onkologia i hematologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji onkologia i hematologia dziecięca. Choroby płuc Kategoria poświęcona specjalizacji choroby płuc. Choroby zakaźne Kategoria poświęcona specjalizacji choroby zakaźne. Diagnostyka laboratoryjna Kategoria poświęcona specjalizacji diagnostyka laboratoryjna. Endokrynologia Kategoria poświęcona specjalizacji endokrynologia. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Kategoria poświęcona specjalizacji endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość. Endokrynologia i diabetologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji endokrynologia i diabetologia dziecięca. Epidemiologia Kategoria poświęcona specjalizacji epidemiologia. Farmakologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji farmakologia kliniczna. Gastroenterologia Kategoria poświęcona specjalizacji gastroenterologia. Gastroenterologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji gastroenterologia dziecięca. Genetyka kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji genetyka kliniczna. Geriatria Kategoria poświęcona specjalizacji geriatria. Ginekologia onkologiczna Kategoria poświęcona specjalizacji ginekologia onkologiczna. Choroby płuc dzieci Kategoria poświęcona specjalizacji choroby płuc dzieci. Choroby wewnętrzne Kategoria poświęcona specjalizacji choroby wewnętrzne. Diabetologia Kategoria poświęcona specjalizacji diabetologia. Hipertensjologia Kategoria poświęcona specjalizacji hipertensjologia. Medycyna lotnicza Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna lotnicza. Medycyna paliatywna Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna paliatywna. Medycyna pracy Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna pracy. Medycyna rodzinna Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna rodzinna. Medycyna sportowa Kategoria poświęcona specjalizacji medycyna sportowa. Hematologia Kategoria poświęcona specjalizacji hematologia. Nefrologia Kategoria poświęcona specjalizacji nefrologia. Neonatologia Kategoria poświęcona specjalizacji neonatologia. Neurochirurgia Kategoria poświęcona specjalizacji neurochirurgia. Neurologia Kategoria poświęcona specjalizacji neurologia. Neuropatologia Kategoria poświęcona specjalizacji neuropatologia. Okulistyka Kategoria poświęcona specjalizacji okulistyka. Onkologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji onkologia kliniczna. Nefrologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji nefrologia dziecięca. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Kategoria poświęcona specjalizacji ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Otorynolaryngologia Kategoria poświęcona specjalizacji otorynolaryngologia. Patomorfologia Kategoria poświęcona specjalizacji patomorfologia. Pediatria Kategoria poświęcona specjalizacji pediatria. Pediatria metaboliczna Kategoria poświęcona specjalizacji pediatria metaboliczna. Perinatologia Kategoria poświęcona specjalizacji perinatologia. Periodontologia Kategoria poświęcona specjalizacji periodontologia. Położnictwo i ginekologia Kategoria poświęcona specjalizacji położnictwo i ginekologia. Psychiatria Kategoria poświęcona specjalizacji psychiatria. Psychiatria dzieci i młodzieży Kategoria poświęcona specjalizacji psychiatria dzieci i młodzieży. Radiologia i diagnostyka obrazowa Kategoria poświęcona specjalizacji radiologia i diagnostyka obrazowa. Radioterapia onkologiczna Kategoria poświęcona specjalizacji radioterapia onkologiczna. Reumatologia Kategoria poświęcona specjalizacji reumatologia. Seksuologia Kategoria poświęcona specjalizacji seksuologia. Stomatologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji stomatologia dziecięca. Mikrobiologia lekarska Kategoria poświęcona specjalizacji mikrobiologia lekarska. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Kategoria poświęcona specjalizacji stomatologia zachowawcza z endodoncją. Urologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji urologia dziecięca. Toksykologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji toksykologia kliniczna. Transfuzjologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji transfuzjologia kliniczna. Urologia Kategoria poświęcona specjalizacji urologia. Anestezjologia i intensywna terapia Kategoria poświęcona specjalizacji anestezjologia i intensywna terapia. Chirurgia ogólna Kategoria poświęcona specjalizacji chirurgia ogólna. Immunologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji immunologia kliniczna. Neurologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji neurologia dziecięca. Ortodoncja Kategoria poświęcona specjalizacji ortodoncja. Otorynolaryngologia dziecięca Kategoria poświęcona specjalizacji otorynolaryngologia dziecięca. Protetyka stomatologiczna Kategoria poświęcona specjalizacji protetyka stomatologiczna. Rehabilitacja medyczna Kategoria poświęcona specjalizacji rehabilitacja medyczna. Transplantologia kliniczna Kategoria poświęcona specjalizacji transplantologia kliniczna. Zdrowie publiczne Kategoria poświęcona specjalizacji zdrowie publiczne.